winwin45logo

Help de kunst in Den Helder naar de Kelder!

WinWin 45 wordt nu ingezet om geld in te zamelen voor onze nieuwe locatie, de kelder onder de voormalige V&D in Den Helder. Hiervoor is veel geld nodig: een groot deel van de verbouwing wordt door Woningstichting Den Helder gedragen. Kunsthal 45 moet zelf € 154.000,- bijdragen om dit te kunnen verwezenlijken.

Opbrengst 01 -12 -2021: €143.420,-

Dit is het totaal van sponsoring tot nu toe, inclusief de verkoop door middel van de WinWin 45 actie.